HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Lào - Khách sạn IBIS

Lào - Khách sạn IBIS

  Địa điểm : Vientiane, Lào Chủ đầu tư : IBIS HOTEL Nhà thầu : Comin Khmere Co., Ltd Phạm vi công việc:   * Cung cấp tủ phân phối ...

Danh mục dự án