HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Lào - Khách sạn IBIS

IBIS Hotel - Lào

  Địa điểm : Vientiane, Lào Chủ đầu tư : IBIS HOTEL Nhà thầu : Comin Khmere Co., Ltd Phạm vi công việc:   * Cung cấp tủ DB Thời gian...

Danh mục dự án