HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Mango Việt nam

Mango Việt nam

Địa điểm : KCN Tân Trường,  Tp Hài Dương  Chủ đầu tư : Mango VN  Nhà thầu : CTY Cp  kỹ thuật & Thương mại HTG Phạm vi công việc:...

Danh mục dự án