HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

NIssei Electric

NISSEI ELECTRIC

Địa điểm : Linh Trung, Thủ Đức, Tp HCM  Chủ đầu tư : Nissei Electric VietNam Nhà thầu : CTY Cp  kỹ thuật & Thương mại HTG Phạm vi công việc: ...

Danh mục dự án