HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Angola - MILBRIDGE STEEL

MILBRIDGE STEEL

Địa điểm : Zango 2, Municipio Deviava, Luanda, Angola Chủ đầu tư : Milbridge Holding SA Nhà thầu : Milbridge Holding SA Phạm vi công việc:   ...

Danh mục dự án