HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Lào - Đại Sứ Quán Viên Chăn

Đại Sứ Quán Anh - Vientiane

Địa điểm : Vientiane, Lào Chủ đầu tư : British Embassy Vientiane Nhà thầu : CEMP Engineering Co., Ltd Phạm vi công việc:   * Cung cấp tủ MSB  ...

Danh mục dự án