HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Sews Components Factory Phase 2

Sews Components Factory Phase 2

Địa điểm : KCN Thăng Long II, Hưng Yên, Hải Dương   Chủ đầu tư : SEWS Nhà thầu : CTY cổ phần kỹ thuật và thương mại HTG Phạm vi công việc:...

Danh mục dự án