HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Nâng cấp nhà máy Wacol

 

Địa điểm

: Brisbane, Úc

Chủ đầu tư

: Tập đoàn Nuplex

Nhà thầu

: Nuplex Industries Limited

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ điều khiển

 

* Cung cấp tủ biến tần

 

* Cung cấp tủ phân phối

Thời gian

  : 2014

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án