HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Nhà máy Acecook

 

Địa điểm

: Thilawa SEZ, Yangon, Myanmar

Chủ đầu tư

: Acecook Myanmar

Nhà thầu

: Hosoda Internation Co., Ltd

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ trung thế 33kV

 

* Cung cấp tủ MSB

 

* Cung cấp tủ phân phối

 

* Cung cấp tủ chiếu sáng

 

* Cung cấp Kios House

Năm

: 2016

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án