HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Nuplex Resins Inđonêsia

 

 

Địa điểm

: Surabaya, Inđônêsia

Chủ đầu tư

: PT Nuplex Raung Resins

Nhà thầu

: Nuplex Industries (Úc)

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MCC

 

* Cung cấp tủ biến tần

 

* Cung cấp tủ solenoid

 

* Cung cấp thang và máng cáp

Năm

: 2014

Tình trạng

: Hoàn thành

 

Danh mục dự án