HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Campuchia - Aeon Mall

 

Địa điểm

: Phnom Penh, Cambodia

Chủ đầu tư

: Aeon Mall Phnom Penh

Nhà thầu

: Fuji Furukawa E&C (Cambodia)

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp máng cáp mạ kẽm

 

* Cung cấp thang cáp mạ kẽm

Năm 

: 2015

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án