HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

VN DONA ORIENT

Địa điểm

: KCN Sông Mây, Trảng Bom, Đồng Nai

Chủ đầu tư

: Viet Nam Dona Orient Co., Ltd

Nhà thầu

: Cty TNHH Hoàng Nhi

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ tụ bù

 

* Cung cấp tủ MSB

 

Cung cấp tủ phân phối

 Năm

: 2016

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án