HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

PEPSI ĐỒNG NAI

Địa điểm

: Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư

: Pepsi VN

Nhà thầu

: Cty CP TM & KT H.TG

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MSB

 

* Cung cấp tủ phân phối

 

Cung cấp nhân công lắp đặt

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án