HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

TOSHIBA Việt Nam

Địa điểm

: Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư

: Toshiba VN

Nhà thầu

: Cty CLB Máy Hokuriku

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ điều khiển

 

* Cung cấp tủ vận hành

 Năm

: 2015

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án