HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

SEW - COMPONENTS VN

Địa điểm

: Mỹ Yên, Tỉnh Hưng Yên

Chủ đầu tư

: S.E.W

Nhà thầu

: H.T.G Engineering & Trading JSC

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MDB

 

* Cung cấp tủ trung thế

 

  Cung cấp tủ LP - AC

 

Cung cấp tủ phân phối

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án