HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

FUJI BAKELITE

Địa điểm

: Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

Chủ đầu tư

: Fuji Bakelite VN

Nhà thầu

: Công ty TM & KT H.T.G

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MDB

 

* Cung cấp tủ phân phối

 

  Cung cấp tủ chiếu sáng

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án