HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

SUMI VN

Địa điểm

: Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Chủ đầu tư

: Sumi Wiring Systems Co., Ltd

Nhà thầu

: H.T.G Engineering & Trading JSC

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MSB

 

* Cung cấp tủ phân phối

 

  Cung cấp tủ PDB

 

Cung cấp tủ chiếu sáng

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án