HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

TAICA - CAMBODIA

Địa điểm
: Phnompenh - Cambodia
Chủ đầu tư
: S.E.W
Nhà thầu
: Fuji Furukawa E&C
Phạm vi công việc:
 
* Cung cấp tủ MDB
 
* Cung cấp tủ chiếu sáng
 
* Cung cấp tủ phân phối 
Tình trạng
: Hoàn thành

Danh mục dự án