HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Sacom Chíp Sáng

Địa điểm

: Quận 9, HCMC

Chủ đầu tư

: Sacom Chíp Sáng

Nhà thầu

: The Minh Co., Ltd

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MSB

 

* Cung cấp tủ DP

 

  Cung cấp tủ UPS

 

Cung cấp Khay cáp

 

Cung cấp Thang cáp

Năm 

: 2012

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án