HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

DẦU KHÍ PETRO

Địa điểm

: KCN Trà Nóc, Cần Thơ

Chủ đầu tư

: Petro Chemical

Nhà thầu

: VTFOTEC

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MDB

 

* Cung cấp nhân công và phụ kiện

 

 

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án