HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

SHINSHO CORPORATION

Địa điểm

: Kobe, Nhật Bản

Nhà thầu

: Shinsho Corporation

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ điều khiển hệ thống thủy lực

 

 * Cung cấp tủ vận hành

Năm

: 2009

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án