HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

HANSAE

Địa điểm
: Củ chi, HCMC
Chủ đầu tư
: Hansae VN Co., LTD
Nhà thầu
: Kurihara Thang Long J.V
Phạm vi công việc:
 
* Cung cấp tủ MCC
 
* Cung cấp tủ Bơm
 
  Cung cấp tủ điều khiển
 
 
Tình trạng
: Hoàn thành

Danh mục dự án