HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

SANYO VN

Địa điểm

: Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư

: Sanyo VN

Nhà thầu

: Yurtec VN

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ ATS

 

* Cung cấp Khay cáp

 

  * Cung cấp Thang cáp

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án