HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Vincom Long Xuyên - An Giang

Địa điểm
: Long Xuyên, An Giang
Chủ đầu tư
: Vingroup
Nhà Thầu
: Vingroup
Phạm vi công việc:
 
* Cung cấp tủ MDB
 
* Cung cấp tủ DB
 
* Cung cấp tủ chiếu sáng
 
Năm
: 2015
Tình trạng
: Hoàn thành

Danh mục dự án