HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Rohto-Mentholatum - Mở rộng

 

 

Địa điểm 
: KCN VSIP1, Bình Dương
Chủ đầu tư
: Rohto-Mentholatum Việt Nam
Nhà thầu
: CTY CP Thương Mại & Kỹ Thuật HTG
Phạm vi công việc:
 
* Cung cấp tủ MDB
 
* Cung cấp tủ phân phối
 
* Cung cấp tủ chiếu sáng
Năm
: 2013
Tình trạng
: Hoàn thành

 

Danh mục dự án