HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Đài Truyền Hình HTV

 

Địa điểm 
: 14 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
Chủ đầu tư
: Đài Truyền Hình TP.HCM
Phạm vi công việc:
 
* Cung cấp tủ ATS
 
* Cung cấp tủ ACB 2500A
 
* Cung cấp tủ phân phối
 
* Cung cấp thang máng cáp và phụ kiện
Năm
: 2010-2012-2013
Tình trạng
: Hoàn thành

Danh mục dự án