HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Ford

 

Địa điểm

: Phnompenh - Cambodia

Chủ đầu tư

: Ford Showroom 

Nhà thầu

: Comin Khmere Co., Ltd

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MDB

 

* Cung cấp tủ DBs

 

* Cung cấp máng cáp và phụ kiện

Năm

: 2013

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án