HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Eastern Steel Industry

 

Địa điểm

: Phnompenh - Cambodia

Chủ đầu tư

: ESI - Cambodia

Nhà thầu

: Fuji Furukawa E&C (Cambodia)

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MDB

 

* Cung cấp tủ LP

Năm

: 2013

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án