HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Master Steel

 

Địa điểm 
: Kigali, Rwanda
Chủ đầu tư
: Cty Thép Master
Phạm vi công việc:
 
* Cung cấp tủ MSB
 
* Cung cấp phụ kiện và nhân công lắp đặt
Năm
  : 2014
Tình trạng
  : Hoàn thành

 

 

Danh mục dự án