HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Thép Tây Đô

 

Địa điểm 
: KCN Trà Nóc 2, TP. Cần Thơ
Chủ đầu tư
: Cty Thép Tây Đô
Nhà thầu
: Cty TNHH Lò Gia Nhiệt Việt - Nhật
Phạm vi công việc:
 
* Cung cấp tủ PLC
 
* Cung cấp tủ chiếu sáng
 
* Cung cấp nhân công lắp đặt
Năm
  : 2014
Tình Trạng
: Hoàn thành

Danh mục dự án