HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Corona Việt Nam

 

 

Địa điểm

: Thang Long IP, yen My, Hung Yen

Chủ đầu tư

: Corona Việt Nam

Nhà thầu

: CTY CP Kỹ Thuật và TM HTG

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MSB

 

* Cung cấp tủ chiếu sáng

 

* Cung cấp các tủ phân phối

Thời gian

: 2010

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án