HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Mascot - Lào

 

Địa điểm

: Thủ Đô Vientiane, Lào

Chủ đầu tư

: Mascot Lào

Nhà thầu

: Comin Lao Sole Co., Ltd

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MDB

 

* Cung cấp tủ DBs

Năm

: 2012

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án