HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Suzuki Motor

 

Địa điểm

: Phnom Penh - Campuchia

Chủ đầu tư

: Cambodia Suzuki Motor

Nhà thầu

: FUJI FURUKUWA E&C (Cambodia)

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ tụ bù

Năm

: 2012

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án