HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Kids City - Campuchia

 

Địa điểm

: Phnom Penh - Cambodia

Chủ đầu tư

 : Kids City - Cambodia

Nhà thầu

: Comin Khmere Co., Ltd

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp máng cáp và phụ kiện

Thời gian

: 2012

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án