HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Changshin

 

Địa điểm

: Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Chủ đầu tư

: Cty TNHH Changshin Việt Nam

Nhà thầu

: CTY CP TM Kỹ Thuật H.T.G

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MSB

 

* Cung cấp tù hòa đồng bộ

 

* Cung cấp các tủ phân phối

Thời gian

: 2013

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án