HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Onamba Việt Nam

 

Địa điểm

: KCN VSIP II, H. Bến Cát, Bình Dương

Chủ đầu tư

: Cty TNHH Onamba Việt Nam

Nhà thầu

: CTY CP TM Kỹ Thuật H.T.G

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MSB

 

* Cung cấp tù phân phối

 

* Cung cấp các tủ DB-Chiller & Db-Boiler

Thời gian

: 2008

Tình trạng

: Hoàn thành

 

 

Danh mục dự án