HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Cargill Hưng Yên

 

Địa điểm

: KCN Phố Nối A, H. Văn Lâm, Hưng Yên

Chủ đầu tư

: Chi Nhánh Cargill Việt Nam tại Hưng Yên

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ hòa đồng bộ

 

* Cung cấp tủ phân phối

 

 

* Cung cấp nhân công và vật tư để kết nối

từ máy phát điện 1000Kva đến ATS

Thời gian

: 2011

Tình Trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án