HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Nhà máy Create Medic

 

Địa điểm

: KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai

Chủ đầu tư

: Cty TNHH Create Medic Việt Nam

Nhà thầu

: Yurtec Việt Nam

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MDB

 

* Cung cấp các tủ phân phối

 

* Cung cấp các Chiller

Thời gian

: 2011

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án