HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Crown Đà Nẵng

 

Địa điểm

: KCN Liên chiểu, TP. Đà Nẵng

Chủ đầu tư

: Tập đoàn Crown

Nhà thầu

: CTY TNHH Kỹ Thuật Quốc Việt

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MSB

 

* Cung cấp các tủ phân phối

 

* Cung cấp các chiếu sáng

Thời gian

: 2010-2013

Tình trạng

: Hoàn thành

 

 

Danh mục dự án