HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

TAV Việt Nam

 

Địa điểm

: Lô A4, KCN Nguyen Duc Canh, Thái Bình

Chủ đầu tư

: Cty TNHH TAV

Nhà thầu

: CTY SS Builder Việt Nam

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MSB

 

* Cung cấp tủ chiếu sáng

 

* Cung cấp các tủ phân phối

 

* Cung cấp tủ ATS

  * Cung cấp tủ AHU Meter

Thời gian

: 2011-2012

Tình trạng

: Hoàn thành

 

 

Danh mục dự án