HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Cargill Ha Nam

 

Địa điểm

: KCN Đồng Văn 2, H. Duy Tiên, Hà Nam

Chủ đầu tư

: Chi nhánh Cargill Việt Nam tại Hà Nam

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp vật tư và nhân công để thay thế biến tần

Năm

: 2013

Tình trạng

: Hoàn thành

 

 

Danh mục dự án