HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Cargill Bình Định

 

Địa điểm

: B1-6 Long Mỹ, Quy Nhơn, Bình Định

Chủ đầu tư

: CN Cargill Việt Nam tại Bình Định

Phạm vi công việc:

 

 * Cung cấp tù LV- Main

 

* Cung cấp tủ MSB

 

* Cung cấp tủ ATS

 

* Cung cấp tủ nguồn

 

 * Cung cấp ACB cho Genset1, Genset2

Năm

: 2013

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án