HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

YKK

 

Địa điểm

: KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai

Chủ đầu tư

: Cty TNHH YKK Việt Nam

Nhà thầu

: CTY Yurtec

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ biến tần

 

* Cung cấp tủ bơm

Thời gian

: 2013

Tình trạng

: Hoàn thành

 

 

 

Danh mục dự án