HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Abbot

 

Địa điểm

: Tòa nhà Mê Linh, TP.HCM

Chủ đầu tư

: Cty Abbot Việt Nam

Nhà thầu

: CTY CP TM Kỹ Thuật TES

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MSB

 

* Cung cấp tù phân phối

 

* Cung cấp trunking và máng cáp

Thời gian

: 2009

Tình trạng

: Hoàn thành

 

 

Danh mục dự án