HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Sabeco Quảng Ngãi

 

Địa điểm

: KCN Quảng Phú, Quảng Ngãi

Chủ đầu tư

: Tập đoàn Bia Sài Gòn

Nhà thầu

: CTY TNHH Mạnh Tín

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MLP

 

* Cung cấp các tủ phân phối

 

* Cung cấp các tủ chiếu sáng

Năm

: 2009

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án