HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

 

 

Địa điểm

: 123 Lý Chính Thắng, Quận 3, TP.HCM

Chủ đầu tư

: Nhà hàng Bách Việt

Nhà thầu

: CTY TNHH Kỹ Thuật Việt

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MSB

 

* Cung cấp các tủ phân phối

Thời gian

: 2009

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án