HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Khách sạn Imperial Complex

 

 

Địa điểm

: 159 Thùy Vân, Thắng Tam, Vũng Tàu

Chủ đầu tư

: Khách sạn Imperial Complex

Nhà thầu

: CTY TNHH Kỹ Thuật P&M

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MDB

 

* Cung cấp các tủ phân phối

 

* Cung cấp các tủ CP-AC

Thời gian

: 2008

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án