HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

INOAC Việt Nam

 

 

Địa điểm

: KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Chủ đầu tư

: Cty TNHH Inoac Việt Nam

Nhà thầu

: CTY Kurihara Việt Nam

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MDB

 

* Cung cấp các tủ phân phối

 

* Cung cấp tủ hòa đồng bộ

Thời gian

: 2013

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án