HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

IKKA

 

Địa điểm

 

: Lô 6.4, KCN Tân Trường, Huyện Cẩm

Giang, Hải Dương

Chủ đầu tư

: Cty TNHH Kỹ Thuật IKKA Việt Nam

Nhà thầu

: CTY CP TM Kỹ Thuật H.T.G

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MSB

 

* Cung cấp các tủ phân phối

 

* Cung cấp các tủ chiếu sáng

Thời gian

: 2008

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án