HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Sa Giang

 

Địa điểm

: Lô CII-3, KCN C, Sa Đéc, Đồng Tháp

Chủ đầu tư

: Cty XNK Sa Giang

Nhà thầu

: CTY TNHH Quang Minh Thông

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MDB

 

* Cung cấp tủ MSB

 

* Cung cấp tủ tụ bù

Năm

: 2009

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án