HONG THINH JSC - Chất lượng tạo nên thành công

Kian Joo Canpact

 

 

Địa điểm

: KCN Mỹ Phước II, Bến Cát, Bình Dương

Chủ đầu tư

: Cty Kian Joo Canpact Việt Nam

Nhà thầu

: CTY TNHH TM - DV - Kỹ Thuật GPL

Phạm vi công việc:

 

* Cung cấp tủ MSB

 

* Cung cấp các tủ phân phối

 

* Cung cấp các tủ DP

Thời gian

: 2008

Tình trạng

: Hoàn thành

Danh mục dự án